باز‌نوشتی از فرقه اسماعیلیه و فطحیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه، گرایش تاریخ اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2020.71556

چکیده

در اواخر عصر امام صادق(ع) و اوائل امامت امام کاظم(ع)، شیعیان دچار چالشی در خصوص تشخیص امام شدند؛ تعامل برخی شیعیان در برابر این چالش، ‌منجر به شکل‌گیری فرقه اسماعیلیه و فرقه فطحیه شد. اسماعیلیه در اثر درگذشت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق(ع) و فطحیه به دنبال ادّعای امامتِ عبدالله افطح، فرزند دیگر آن حضرت، به وجود آمد. در این مقاله روند شکل‌گیری این دو فرقه و بحران رهبری در جامعه شیعه امامیه در زمان امام صادق(ع) و تعامل شیعیان در این باره، قلمی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها