عوامل موثر بر رشد عاطفی از تولد تا پایان کودکی اول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته مشاوره اسلامی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2021.72864

چکیده

عوامل متعددی بر رشد عاطفی کودک تاثیر گذارند که بیشترین تاثیر دراین زمینه از آن مادر می‌باشد. با توجه به اینکه مادر نسبت به دیگر اعضای خانواده وقت بیشتری را با کودک می‌گذارد و معمولا بیشترین نقش را در تربیت کودکان به عهده دارد لذا بیشترین تاثیر در این زمینه را هم دارد. گرچه نباید از نقش پدر غافل شد، با توجه به اینکه پدر امکانات را برای اهل خانه فراهم می‌کند همچنین برخورد پدر با مادر می‎تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ضمن اینکه حالات چهره مانند لبخند و روحیات و رفتار با محبت و عاطفی گونه پدر و مادر و حساسیت آنها به خواسته‌‌ها و نیازها و حرکات کودک بر رشد فرزندان تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها