تبیین دیدگاه اسلام در موضوع رشد شناختی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 2 موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2021.72866

چکیده

تبیین نگاه اسلام به روانشناسی و به طور خاص رشد شناختی انسان و احیاناً درمانگری مطرح شده در آیات و روایات به دلیل اثرات خاص این مسئله قابل توجه بسیار است که در این نگارش عمده ی تلاش بر این است که روایات و نقل‌های معصومین علیهم السلام در این باره چه میزان است و در حد توان معنا و مفهوم آن هم بیان شود.

کلیدواژه‌ها