بررسی تطبیقی مراحل رشد شناختی پیاژه و قوای ادارکی مطرح شده در حکمت مشاء

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته مشاوره اسلامی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2021.72867

چکیده

فلاسفه مشاء در مباحث خود قوای ادراکی نفس را برای انسان مطرح کرده‌اند و پیاژه در روانشناسی رشد، نظریه رشد شناختی خود را در قالب مراحلی عرضه کرده است. در این مقاله بعد از توضیح قوای ادراکی نفس در نزد فلاسفه مشاء، به توضیح مراحل رشد شناختی پیاژه می‌پردازیم و تلاش می‌شود به بررسی تطبیقی آنها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها