نقش تمثیلات قرآنی در فهم مقصود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته مشاوره اسلامی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2021.72869

چکیده

در هر زبانی به ویژه زبان قرآن کریم، کم و بیش از امثال که شامل مسایل عقلی، عقیدتی، معنوی که جزء محسوسات نیست، در جهت اداء مقصوداستفاده شده است؛ زیرا گذشت زمان، مثل را شفاف و روشن می‌سازد و جای تردید در آن باقی نمی‌گذارد؛ به طوری که یک مثال به جا و متناسب، تأثیری بسیار عمیق بر افکار مخاطبین می‌گذارد و تا حد اعلا آن را گسترش می‌دهد، به اندازه ای که سبب تغییر رفتار و عواطف آنها می‌شود. تمثیل، سبب کاوش متربی به معنای بیشتری از تمام مباحث، به ویژة بحثهای کلامی، اخلاقی و تربیتی می‌شود. همچنین می‌توان به عنوان درمان برای بیماران روحی و روانی، از آن بهره جست. بنابراین در تربیت نفوس، به ویژه تربیت دینی اسلامی افراد، نقش بسزایی دارد. از ویژگی‎های این نوشتار این است که علاوه بر تبیین تمثیلات قرآنی به نقش تمثیلات قرآنی در فهم مقصود نیز پرداخته تا به کارگیری آن در تربیت صحیح افراد، مؤثر واقع شود. روش تحقیق بر اساس روش توصیفی، اسنادی است.

کلیدواژه‌ها