علل عدم همراهی کوفیان با مسلم بن‌عقیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح دوم حوزه علمیه قم، کارشناسی تاریخ اسلام.

10.22081/iqiri.2021.72908

چکیده

حکومت مرکزی امویان برای مهار نهضت در کوفه، ابن‌زیاد را والی آنجا نمود. ابن‌زیاد سخت گیری‌های زیادی انجام داده، به عریفان و مردم گفت مخالفان حکومت را معرفی کنند وگرنه مهدورالدم هستند. معقل، جاسوس ابن‌زیاد به تشکیلات مسلم نفوذ کرد و اطلاع داد که او در خانۀ‌‌‌ هانی است، ابن‌زیاد با نیرنگ هانی را به قصرکشانده، مضروب و زندانی کرد. عمرو‌بن‌حجاج خروش مذحجیان در محاصرۀ دارالاماره را هدایت و دفع کرد. مسلم مجبور به برپایی زودهنگام قیام شد. ابن‌زیاد برای مهار قیام از حربۀ جنگ روانی شامل شایعه، تهدید و امان به منصرفان از قیام استفاده کرد. سستی ایمان، عدم صداقت و وفاداری به بیعت، عدم آگاهی و بصیرت کوفیان از سایر عوامل عدم همراهی آنان بود.در این مقاله با رویکرد علمی ترویجی علت‌های عدم حمایت کوفیان از مسلم بن‌عقیل ذکر شده که به نظر رسید کمتر بدان پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها