آراستگی و پیراستگی در سیره نبوی(ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 4 سیره پیامبر اعظم (ص) موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2021.72912

چکیده

رفتار پیامبر اعظم9 برترین الگویی کمال جویی است. آن حضرت مظهر کامل و نماد برجسته آراستگی بوده است که با توجه به سیمای ظاهری و شمایل نمونه حضرت، جلوه و درخشش ویژه داشت. آراستگی ظاهری، رسیدگی به وضع ظاهری از نظر پاکی و پاکیزگی، نظم در پوشاک، چهره و... به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود است که پیامبر9 به آن توجه شایان داشته است. اسلام، روی اصل آراستگی ظاهر (هم‌چون آراستگی باطن) تاکید کرده است.

کلیدواژه‌ها