بررسی تطبیقی سبک‌‌های فرزندپروری از دیدگاه اسلام و بامریند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 3 مشاوره اسلامی ، موسسه امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.72915

چکیده

انسان به خودی خود، یک موجود رشد نیافته است و با پرورش رشد پیدا می‌کند و ارزشش افزون می‌گردد. برای تربیت و پرورش انسان سبک‌‌های فرزندپروری متفاوتی ارائه شده است. دیانا بامریند در تحقیقات خود، به این نتیجه رسید که سبک فرزندپروری مقتدرانه، مطلوب ترین سبک فرزندپروری است. در تعالیم اسلامی نیز، آموزه‌‌های فراوانی در باب تربیت فرزند ارائه شده است. در این مقاله ابتداء به شرح سبک‌های فرزندپروری‌‌‌‌ای که بامریند در تحقیقات خود به آنها رسید می‌پردازیم و بهترین سبک از نظر او را معرفی می‌کنیم و سپس سبک فرزندپرورری مورد نظر اسلام را شرح و توضیح می‌دهیم و در نهایت آن را با سبک مقتدرانه مقایسه می‌کنیم.
 

کلیدواژه‌ها