واکاوی آموزه‎های معرفتی در ادعیه ازدواج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.74205

چکیده

از مهم ترین امور زندگی بشر تشکیل زندگی مشترک و ازدواج است که در تعیین مسیر زندگی و سرنوشت انسان تأثیر سترگ دارد، در بسیاری از موارد پیدا کردن شریک زندگی بس دشوار می‎شود که انسان را به سوی نا امیدی سوق می‎دهد تا جائی که بسیاری از افراد که خواهان ازدواج هستند دل سرد می‎شوند و سر به نا امیدی و یأس فرو می‎برند و یا به دنبال راه‎های انحرافی و غیر مستند برای رسیدن به خواسته خود هستند. اما کلید گشایش و امیدواری چیست؟ آیا برای ازدواج ادعیه مأثوره آمده است؟ در این پژوهش به روش کتابخانه‎ای و با استفاده از فرامین معصومین: به بررسی ادعیه ازدواج و مضامین آن پرداحته می‎شود.

کلیدواژه‌ها