علم غیب ائمه معصومین: از منظر اصول کافی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2022.74214

چکیده

خداوند متعال برای هدایت بشر هادیانی از پیامبران و اهل بیت: ارسال کرده است و همواره آنان را به علومی که مورد نیاز بشر برای هدایت و سعادت بوده مسلط کرده است و به این وسیله اهل بیت: را بر دیگر مردم برتری داده است تا بشر همواره برای کسب علم تنها به سوی اهل بیت: رهنمون شده و تنها از این چشمه لایزال سیراب شوند. علم غیب پیامبران و اهل بیت: از جمله مباحث مورد مناقشه‎ای بوده که همواره مورد انکار وهابیت و مخالفان اهل بیت: قرار می‎گرفته است. اما آنچه برای شیعیان مسلم است اینکه اهل بیت: دارای علم غیب می‎باشند و این مطلب را می‎توان از کتاب «اصول کافی» شیخ کلینی(ره) به اثبات رساند. نوشتار حاضر به هدف تبیین اعتقاد شیعه در این مسئله، به شیوه کتاب خانه‎ای با رویکرد توصیفی- تحلیلی نظر شیعه را از منظر کتاب شریف کافی که یکی از بهترین و معتبرترین کتب روایی شیعه محسوب می‎شود مورد بررسی، تبیین و اثبات قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها