کفویت زوجین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2022.74218

چکیده

ازدواج یکی مهمترین مراحل زندگی است، که اسلام اهمیتی ویژه ای، بر آن قائل است. قرآن علاوه بر اینکه بر ازدواج اهتمام می‎ورزد؛ ازدواج را عامل آرامش، مودت و رحمت می‎داند و در راستای رسیدن به این آرامش، ملاک‎های را برای انتخاب همسر بیان می‎کند. مهمترین شاخصه‎ای که بر دیگر شاخصه‎ها ارجحیت دارد؛ هم کفو بودن زوجین است؛ که در روانشناسی و جامعه شناسی خانواده از آن با عنوان همسانی همسری یاد می‎کنند. اسلام بر کفویت در بعد ایمان و اخلاق و درجات آن تاکید می‎کند. اما بنظر، چون اصل در ازدواج آرامش، مودت و رحمت است، ملاک‎های انتخاب همسر نیز در این مسیر تعرف می‎شود، لذا کفویت نیز برای ارتقاء آرامش، رحمت و مودت بیشتر است. پس کفویت علاوه بر اینکه در بعد دینی، ایمانی و اخلاقی مورد تاکید است در دیگر شؤون نیز جاری و ساری است. هر چند بعد دینی و ایمانی و اخلاقی از اهمیتی ویژه برخورد دار است اما کفویت در ابعاد جسمی، اجتماعی، اقتصادی و قومیتی نیز اگر به آرامش، مودت و رحمت در بین زوجین بینجامد، مورد اهتمام دین است. کما اینکه این اصل در روانشناسی و جامعه شناسی مورد تاکید است. اما نباید از اصل مکمل در ازدواج غافل شد؛ زیرا همانگونه که زوجین از نظر جسمی و جنسی مکمل یکدیگر محسوب می‎شوند، در ابعاد اخلاقی، روانی، شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی نیز می‎توانند مکمل یکدیگر باشند؛ زیرا همسان همسری و کفویت، امری نسبی است و درک صد در صدی آن غیر ممکن است چرا که زوجین یا در مراتبِ ویژگیهای همسان، تفاوت دارند یا در ابعاد دیگر با هم ناهمسان هستند و یا هم در مراتب و هم در ابعاد دیگر با هم متفاوتند.

کلیدواژه‌ها