بازشناسی مفهومی تَسامُح و مُدارا در سیرۀ اجتماعی پیامبر اعظم(ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 4 تاریخ و سیرۀ پیامبر اعظم (ص) موسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا (علیه السلام).

10.22081/iqiri.2022.74225

چکیده

از جمله مباحثی که امروزه اهمیت دو چندان یافته، مباحث مربوط به سبک زندگی و سیرۀ اجتماعی معصومان (علیهم السلام) است، چرا که انسان­ها برای درست زندگی کردن در فضای این عصر، نیازمند الگوهای قابل اعتماد هستند تا اساس زندگی خود را بر پیروی از آنان بنا نهند. تفقّه در سنّت نبوی به منظور فهم چگونگی و چِرایی رَدّ یا قبول مَبانی تَساهُل و تَسامُح از دیدگاه آنان، اهمیتی به‌سزا دارد. در سیرۀ اهل بیت (علیهم ‌السلام) اصولی ثابت و تغییرناپذیر وجود دارد که گذشتِ زمان و دِگَرگَشْتِ زمانه، مُوجب دگرگونی آنها نخواهد شد. از جملۀ‌ این اصول می‌توان به اصل تَسامُح و مدارا اشاره نمود. در پژوهش حاضر تلاش گردید به شیوۀ توصیفی- تحلیلی به این پرسش بنیادی پاسخ دهیم که اصل تَسامُح و مدارا در سیرۀ پیامبر اعظم (صل الله علیه و آله و سلم) از چه جایگاهی برخوردار است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تَساهُل، تَسامُح و مدارا در دیدگاه اسلامی و فرهنگ غربی تفاوت‌های ماهوی و مفهومی دارند.

کلیدواژه‌ها