نویسنده = ابراهیم دستلان
تعداد مقالات: 2
1. اصل شفافیّت و عدم احتجاب

دوره 6، شماره سیزدهم-زمستان 98، زمستان 1398، صفحه 82-65

ابراهیم دستلان


2. تحدیث و واژه‌های همنشین و جانشین

دوره 6، شماره یازدهم-تابستان 98، تابستان 1398، صفحه 69-108

ابراهیم دستلان