نقش فرهنگی امام سجاد7 در زمینه‌سازی و احیاء تمدن اسلامی (با تأکید بر رساله حقوق)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه رشته تاریخ موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2020.71542

چکیده

نقش فرهنگی امام سجاد7 در زنده نگه داشتن اسلام و پایه گذاری و ایجاد تمدن اسلامی، نقش مهمی بود و می‎توان گفت که بعد از پیامبر9 و امیرالمؤمنین7، امام سجاد7 سومین احیاگر اندیشه‎های اسلامی است.
رساله حقوق امام سجاد7 به عنوان یکی از ‌‌مهم‌ترین منشورات اخلاقی است که علاوه بر فرهنگ‌سازی، استفاده‎های تمدنی زیادی از آن می‎توان داشت.
مقاله حاضر درصدد بررسی نقش فرهنگی امام سجاد7 در زمینه‌سازی واحیاء تمدن اسلامی (با تأکید بر رساله حقوق) با روش کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها