شیوه تعامل با اسیر در آیات و روایات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه رشته تبلیغ (سطح3) موسسه آموزش عالی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2020.71547

چکیده

برخورد نیک با اسیران مورد تأکید دین مبین اسلام می‌باشد.
در آیات قرآن کریم، برخی از احکام اسیر و چگونگی برخورد با اسیران جنگی بیان گردیده است و در روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز، برخورد نیک با اسیران بسیار سفارش شده است. کما اینکه از برخورد پیامبر و امامان معصوم با اسیران نیز می‌توان شیوه برخورد و تعامل با اسیران را استخراج نمود.
در این مقاله پس از بررسی لغوی و اصطلاحی لفظ اسیر، با استناد به آیات و روایات امامان معصوم (علیهم السلام) به احکام اسلامی راجع به فرجام اسیر اشاره شده و آنگاه، احسان به اسیر، دعوت اسیر به اسلام، اطعام اسیر و رعایت عدالت در برخورد با اسیر را در قالب شیوه‌های تعامل با اسیر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها