نویسنده = میثم زنگارکی فراهانی
تعداد مقالات: 2
1. تاکتیک‏ های مبارزات سیاسی امام صادق (ع) با حکومت ‏های وقت

دوره 2، شماره سوم - بهار 92، بهار 1392، صفحه 47-62

میثم زنگارکی فراهانی


2. سیمای امام حسن (ع) در کتاب «المستجاد من الإرشاد»

دوره 1، شماره دوم - زمستان 91، زمستان 1391، صفحه 163-176

میثم زنگارکی فراهانی