سیمای امام حسن (ع) در کتاب «المستجاد من الإرشاد»

نویسنده

دانش ‏پژوه سطح سه رشته تاریخ تشیع، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا سیمای امام حسن (ع) در کتاب «المستجاد من الارشاد» تألیف علامه حلّی از حیث تاریخ نگاری شیعی بررسی گردد.

در همین راستا ابتدا به توضیح مختصری در خصوص مؤلف این کتاب پرداخته و سپس در خصوص کتاب تألیف شده و شیوه تاریخ نگاری آن در خصوص تاریخ امام حسن (ع) و منابع مورد استفاده مؤلف و تأثیر کتاب در تاریخ نگاری پس از خود مطالبی آورده شده است.

آنچه بطور خلاصه می‏توان گفت این است که چون شیوه‏ی علامه حلی  (ره) این بوده که در علوم مختلف اسلامی دست به تألیف می‏زده و یا تلخیص یا حاشیه‏ی از کتب معتبر علمای پیش از خود می‏نگاشته است و این کتاب نیز بصورت تلخیصی از کتاب الإشاد تألیف شیخ مفید  (ره) بوده و علامه مطالب چندانی از خود اضافه ننموده است و شیوه‏اش در تألیف کتاب مطابق و مشابه شیوه شیخ مفید  (ره) بوده، لذا مورخان از آن استقبال ننموده و در کتب خود به آن ارجاع نداده‏اند و ترجیح داده‏اند به خود کتاب ارشاد مراجعه کنند.

کلیدواژه‌ها