نویسنده = سید محمد طباطبایی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی مدیریت فرهنگی در سیره نبوی (ص)؛ مطالعه موردی: تحقق شاخص برادری

دوره 5، شماره نهم - زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 36-56

سید محمد طباطبایی


2. راهبردها و تاکتیک‌های تقابل با نظام سلطه در سیره سیاسی اهل‌بیت

دوره 5، شماره هشتم - پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 7-30

سید محمد طباطبایی